Kızılcık tozu (Cranberry powder): Doğal bir antibiyotiktir, kanser riskini azaltır, idrar yollarının enfeksiyonlarının engellenmesinde yarar, üriner sistem sağlığını korur.